Dezinfekce vody

Každý kdo se koupe v bazénu, zanáší do vody tisíce mikroorganismů, které se velice rychle množí a mají vliv na kvalitu vody v bazénu. Právě z těchto důvodů je nezbytné, bazénovou vodu pravidelně dezinfikovat. Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k dezinfekci vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy. Koncentraci chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3-0,6 mg/l (ppm). Při ustáleném provozu měříme koncentraci chloru 1x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji.

AQuaMar 7 D Tabs

Pomalurozpustné velké tablety pro průběžné udržování hladiny chloru. Protiporostový prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Tablety se přidávají sběračem (skimmerem), dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí nebo plovákem při zapnutém filtračním zařízení.

Návod k použití a dávkování:
Před prvním použitím chlorových tablet proveďte vždy preventivní ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem AQuaMar Start, stabilizátorem chloru AQuaMar Chlor Stabil a upravte hodnotu pH bazénové vody na 7,2 – 7,6. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5 – 8 dnů 1 – 2 tablety na 30 m3 (30 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C.

Pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 7,2 – 7,6 a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l. Klesne-li obsah aktivního chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

Koupit
AQuaMar 7 D Tabs zoom

AQuaMar Chlor mínus

Přípravek snižuje vysokou koncentraci volného chloru, po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání. Volný chlor se do vody uvolňuje rozpouštěním chlorových přípravků pro dezinfekci, má hlavně dezinfekční účinek a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organismus nijak dráždivý.

Návod k použití a dávkování:
Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Pro snížení volného chloru o 0,5 mg/l se dávkuje 100 – 200 ml přípravku na 1 m3 vody (1 000 l). Dávka se vlije přímo do skimmeru při současně běžící cirkulaci vody. Po aplikaci přípravku se nedoporučuje koupání přibližně 2 hodiny.

Koupit
AQuaMar Chlor mínus zoom

AQuaMar Chlor Stabil

Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru. Přípravek se aplikuje do bazénu vždy po jeho napuštění nebo před zahájením sezóny.

Návod k použití a dávkování:
Přípravek se aplikuje do bazénu vždy po jeho napuštění, nebo před zahájením sezóny (po odzimování). Po úpravě hodnoty pH (6,8 – 7,2) a obsahu aktivního chloru (0,3 – 0,6 mg/l) je třeba provést základní ošetření přípravkem AQuaMar Chlor Stabil v množství 35 g na 10 m3 vody (10 000 l).

Odměřené množství přípravku pomalu nasypte přímo do sběrače (skimmeru) při zapnutém filtračním zařízení. Pomalu rozpustný granulát se pak postupně uvolňuje do bazénové vody. Další dávkování stabilizátoru chloru se řídí podle množství přidané čerstvé vody, doporučené dávkování je 35 g na 1 m3 (1 000 l) čerstvé vody.

Koupit
AQuaMar Chlor Stabil zoom

AQuaMar Chlor Triplex

Víceúčelové pomalurozpustné velké tablety pro průběžné udržování hladiny chloru. Protiporostový algicidní a vločkovací prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru.

Návod k použití a dávkování:
Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem AQuaMar Start a stabilizátorem chloru AQuaMar Chlor Stabil. Dle teploty vody pak přidávejte každých 5 – 8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 20 m3 vody, do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety.

Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l. Klesne-li obsah aktivního chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Způsob aplikace: Plovákem: do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině
bazénu, kde je větší pohyb vody.

Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota obsahu aktivního chloru. Nikdy neházejte tablety přímo do bazénu!

Koupit
AQuaMar Chlor Triplex zoom

AQuaMar Minitabs

Malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlorového granulátu. Slouží jako protiprostorový prostředek účinný proti řásám, plísním, bakeriím a virům.

Návod k použití a dávkování:
Před prvním použitím chlorových tablet proveďte vždy preventivní ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem AQuaMar Start, stabilizátorem chloru AQuaMar Chlor Stabil a upravte hodnotu pH bazénové vody na 6,8 – 7,2. Dle teploty vody se pak přidávají každých 5 – 8 dnů 1 – 2 tablety na 3 m3 (3 000 l) vody, 1 tableta do teploty vody 25 °C a 2 tablety do teploty vody nad 25 °C.

Pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l. Klesne-li obsah aktivního chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

Koupit
AQuaMar Minitabs zoom

AQuaMar Start

Chlorový granulát potřebný pro první zachlorování vody po napuštění. Bazénová voda musí obsahovat minimální množství chloru, tak aby se zabránilo tvorbě řas a mikroorganismů již v začátcích.

Návod k použití a dávkování:
1) pravidelná dávka - 100 g na 10 m3 vody každých 5 - 8 dní,
2) šoková dávka - max 200 g na 10 m3 vody.
Jestliže k průběžnému chlorování používáte chlorové tablety, je nutné je přidat již druhý den po prvním zachlorování. Obecně platí, že pro dosažení trvale zdravotně nezávadné a křišťálově čisté vody by měla být hodnota pH v rozsahu 6,8 - 7,2 a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l.

Po aplikaci přípravku (jeho dokonalém rozpuštění v bazénu) zkontrolujte hodnotu pH a obsah aktivního chloru. Pokud je hodnota pH mimo požadované rozmezí, použijte přípravek pro zvýšení nebo snížení pH. Je-li obsah aktivního chloru pod 0,3 mg/l je nutné dodat chlor, pokud je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, snižte dávku chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

Koupit
AQuaMar Start zoom

AQuaMar Triplex Mini

Trojsložkové minitablety pro kompletní ošetření bazénové vody. Složky chloru, algeastopu a vločkovače zabranují tvorbě řas a dezinfikují vodu. Víceúčelové pomalurozpustné tablety k dezinfekci, zabránění vzniku řas, a vysrážení nečistot.

Návod k použití a dávkování:
Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8 – 7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem AQuaMar Start a stabilizátorem chloru AQuaMar Chlor Stabil. Dle teploty vody pak přidávejte každých 5 – 8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 2 m3 vody, do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety.

Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8 – 7,2 a obsah volného chloru udržován v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chloru pod hodnotu 0,3 mg/l je třeba dodat chlor, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dodávku chloru a vyčkejte až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chloru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery.

Koupit
AQuaMar Triplex Mini zoom